x 

Reportasjer

Ndumberi

 

Sent søndag kveld ankom jeg endelig Nairobi etter nesten et døgn på reise. Været var surt og kjølig, noe som er svært uvanlig for Kenya på denne tiden av året. Hvordan dette påvirker årets innhøsting er foreløpig noe uklart, men det kan virke som om kvaliteten er god men avkastningen mindre. 

Mandag morgen startet med en grytidlig frokost før vår sjåfør Edward kjørte oss ut av Nairobi og inn i kaffeland. Første stopp var kooperativet Ndumberi i Kiambu. Vi har tidligere kjøpt kaffe herfra som vi har vært veldig godt fornøyd med.

 

NDUMBERI

Ndumberi African raised beds

I Kenya er det ikke vanlig med store farmer. Hver farmer har kun 50-200 trær hver, og de fleste har derfor valg å organisere seg i kooperativer. Ca. 2000 småskala farmere leverer kaffebønner til dette kooperativet, hovedsaklig av typene SL28 og SL34.

Hvert kooperativ har sin egen vaskestasjon. Ved vaskestasjonen foregår de første stegene i prosesseringen. Etter at farmerne har plukket kun de perfekt modne bærene fra trærne sine, leveres disse inn på vaskestasjonen. Bare samme dags innhøsting kan leveres inn på ettermiddagen. Bærene blir inspisert på stedet, og er ikke bærene sortert godt nok blir man bedt om å foreta ny sortering før man får veid og godkjent mengden.

Etter at farmerne har levert fra seg dagens innhøsting, starter prosesseringen. Første steg er å fjerne fruktkjøttet (eller pulpen) i en de-pulper. Bønnene, som fortsatt ligger i det laget som kalles pergament (parchment), blir så ved hjelp av vann og tyngdekraften sortert i fire kategorier basert på densitet. De tyngste bønnene regnes for å ha den beste kvaliteten, og graderes P1. Det er kun kaffe av denne kvaliteten som ender opp som spesialkaffe i Norge. De dårligste havner i kategorien P4 eller «lights».

Bønnene blir ved hjelp av vann og kanaler ført til fire ulike fermenteringskar, et kar til hver kategori. Her ligger de i 12-18 timer, avhengig av vær og temperatur. I dette steget av prosessen fjernes det siste av fruktkjøttet. Det er svært viktig at man avbryter fermenteringsprosessen i tide, ellers kan man ende med en sur og gjærete smak. For å stoppe prosessen vasker man kaffen igjen med rent vann, før kaffen blir sent videre til et oppsamlingskar. Derfra blir bønnene fraktet over på såkalte afrikanske senger, hvor de soltørkes i 8 – 15 dager.

 

SOLTØRKING

Ndumberi Soltørking

 

Etter tørkingen skjer siste del av sorteringen før kaffen sendes videre til tørrmøllen. Selv etter nøye sortering tidligere i prosesseseringen kan enkelte defekte bønner ha sneket seg med. Disse blir håndplukket ut av arbeidere på kooperativet, slik at kun beste kvalitet blir sendt videre for tørrmølling.

 

SORTERING NDUMBERI

Ndumberi Sortering

 

De neste dagene blir det besøk på flere kooperativer, samt tørrmøllen Central Kenya Mill. Etter hvert vil det også blir smaking av årets avling i Nairobi – det lover godt for noen spennende dager!