x 

Vitenskap

Image
Det som er nytt her er at små doser tatt jevnt over hele dagen er mer effektivt enn å bøtte to store kopper om morgenen.

Forsøkspersonene ble tvunget inn i en døgnrytme på 42.9 timer (fordelt på 28.3 timer våken tilstand og 14.6 timer søvn) for å tvinge forsøkspersonene bort fra den innebygde biologiske klokken som styrer vår normale søvnrytme. De fikk så en koffeinmengde tilsvarende 1/3-dels kopp vanlig traktekaffe hver time (ca. 23 mg koffein). I forhold til tidligere eksperimenter, som ofte baserer seg på store enkelt-doser, kunne personene i denne studien vise til langt bedre testresultater, og da særlig i den kritiske fasen på slutten av en 28 timers våke-økt.

Forfatterne anbefaler denne noe uortodokse måten å drikke kaffe på for transportarbeidere* og helespersonell, som ofte kan oppleve arbeidsøkter som strekker seg over nevnte intervaller. Fordelen er at effekten er bedre og at bivirkningene (ufrivillig skjelving, svetting o.s.v.) er færre enn ved større enkelt-doser.

*Hvis de ikke er i streik, da...

Journal ref:
Low-Dose Repeated Caffeine Administration for Circadian-Phase-Dependent Performance Degradation During Extended Wakefulness James K. Wyatt; Christian Cajochen; Angela Ritz-De Cecco; Charles A. Czeisler; Derk-Jan Dijk Journal SLEEP Volume 27/ Issue 3, May 1, 2004