x 

Vitenskap

Image
Det jobbes på spreng i flere forskningsgrupper med å kartlegge dannelsen av koffein både i te- og kaffeplanten. Ved å forstå denne prosessen, åpner mulighetene for å forhindre dannelsen av koffein ved bruk av genteknologi. Er dette ønskelig?

Koffein syntase er et eller flere enzymer som katalyserer de siste trinnene i dannelsen av koffein (se bildet). Det hersker stor tvil om antallet syntaser og deres egenskaper. Derfor jobbes det iherdig med kartleggingen, med det mål i sikte å kunne produsere genmodifiserte kaffe- og teplanter hvor det ikke produseres koffein.

Dette vil være en kjærkommen nyvinning for dem som får hjerteklapp, urolig mave osv. Dagens dekoffeinert kaffe har gått gjennom prosesser for å løse koffein, noe som naturlig nok også løser opp aroma, samt at den ferdige kaffen kan ha lite helsebringende produksjonsrester. Man skal allikevel være skeptiskt til konsekvensene av en slik modifikasjon. Koffein er kjent for sin antiseptiske effekt og det er også gjort vellykkede forsøk med bruk av koffein som plantevernmiddel.

Vil en kaffeplante som ikke produserer koffein være mindre motstandsdyktig mot sykdommer? I såfall vil dete medføre utstrakt bruk av plantevernmidler. Dette er vel kanskje årsaken til at robustaplanten (Coffea robusta L.) er mer motstandsdyktig mot sykdommer.