Andre artikler

Fairtrade Norge kommer med tilsvar til artikkelen i Dagens Næringsliv som retter et svært kritisk søkelys på hele sertifiseringsordningen.

Tilsvaret kan leses i sin helhet her.