x 

Vedlikehold

Rancilio silvia blir ikke varmVi har hatt utstrakt erfaring med Silvia siden våren 1998. Når så mange maskiner fines der ute i markedet, så har vi naturlig nok opplevd noen problemer, om en liten grad. Det vanligste problemet er at maskinen slutter å varme på en eller annen måte, enten det skyldes en termostat som har sluttet å fungere eller varmeelementet har tørrkokt.

 

Vi har erfart at varmeelementet kan ryke under et par omstendigheter. Dette er en kjedelig og relativt kostbar affære, så forsøk å unngå disse situasjonene:

1) Når maskinen er ny og koker er tom for vann. Kjøper slår på maskinen uten å lese bruksanvisning. Det går for lang tid før bruker kjører vann gjennom maskinen og elementet tørrkoker.

2) Steamfunksjonen brukes uten at den deaktiveres etter bruk og/eller koker etterfylles ikke. En gang kan være nok, men gjentatte ganger kan gradvis ødelegge element før det helt eller delvis sier takk for seg.

Hvis maskinen har sluttet å varme, er det mest sansynlig at en termostat har sagt takk for seg eller varmesikringen har poppet ut. Sjekk følgende:

1) Blir maskinen varm når steamfunksjon akitveres. Hvis ja, bryggetermostaten er gått. Lever maskinen på service og vi skifter din termostat på et blunk.

2) Sett maskinen i en strømkurs med jordfeilsbryte. Dersom sistnevnte kutter strømmen, er elementet gått. Evt. kan elektrokyndig teste elementet om dette har lekkasje mot jord.

Får du ikke testet for jordfeil og maskinen varmer lite eller ikke når steamfunksjon er aktiver, dra ut stikket og lever maskinen på service.