x 

Vedlikehold

ImageHver vinter blir flere lykkelige espressomaskineiere utsatt for en katastrofal ulykke, nemlig å finne benken sin full av vann og en dertil frostsprengt koker. Oppdager du det litt sent vil du blåse varmeelementet også. Vil du unngå å komme i ulykka, så kan du lese videre.

Dette bør gjøres for å minske risikoen for frostsperngning av gruppe/koker ved vinterlagring og transport. Også for kortere perioder:

Varm maskinen opp til damptempratur, ta slangen ut av vanntanken, tapp vann ut av gruppen til det bare kommer damp. Skru så av maskinen for å ikke brenne varmeelementet. Deretter åpne dampkranen og slipp ut den dampen som er i systemet. Nå vil vannivået i kokeren og gruppen være betydelig redusert og sjansen for frostsprengning av maskinen er vesentilg mindre.

Dette fungerer for Rancilio Silvia. Temperato garanterer ikke under noen omstendigheter for maskiner som er oppbevart under 4'C.

Det er viktig og huske å fylle kokeren ved å tappe vann fra gruppen umiddelbart etter at maskinen blir skrudd på igjen. Se også i bruksanvisningen under oppstart.