x 

Vedlikehold

ImageHvis det ikke kommer vann ut av gruppen, kan dette skyldes ett eller flere forhold. I denne artikkelen vil du kunne få litt mer forståelse for hva dette kan skyldes.

Forholdene under har ikke noe med redusert trykk å gjøre, men med redusert vannstrøm.

Dersom det i det hele tatt kommer vann ut av gruppen, vil ditt problem kunne være ett eller flere av følgende:

1) Gruppefilteret/dusjhodet er helt eller delvis tett
2) Gruppeventilen har redusert funksjon pga dårlig rensing og/eller partikkel har satt seg forkjært, noe som kan føre til redusert væskestrøm

Dersom det ikke kommer vann ut i det hele tatt:

1) Gruppeventilen har redusert funksjon pga dårlig rensing og/eller partikkel har satt seg forkjært.
2) Du har ikke skyldt bort rensemiddel
3) Elektromagneten har sagt takk for seg pga utilstrekkelig vedlikehold av gruppen (elektromagneten vil da kunne gå varm og "brenne/smelte"
4) Korrosjon i gruppeventilen gjør at stempelet i denne har satt seg fast

Dersom elektromagneten fremdeles fungerer, vil en resne av ventilen som regel være nok for å få den til å fungere godt igjen.