x 

Vedlikehold

Portafilter wiggle rengjøring av espressomaskinSåkalt "portafilter wiggle" er en god teknikk å bruke for å holde bryggegruppen ren. Hvorfor gjøre dette? Jo, ellers vil det danne seg avleiringer med gammel kaffe på pakningen, filteret og så videre. Slik bitter og ofte fort fastbrent kaffe gir dårlig smak på din espresso. I tillegg kan kafferester på pakningen føre til lekkasjer rundt filterholderen under brygging og et medfølgende dårlig resultat.

Hvor ofte skal man gjøre det? Gjerne etter hver gang du er ferdig med å bruke maskinen. Brygger du mange espressoshots etter hverandre, feks i et selskap, kan det være en god ide å gjøre det flere ganger i løpet av kvelden.

Du trenger et blindfilter for å utføre denne renseteknikken. Dette får du kjøpt i nettbutikken".

Fremgangsmåte

blind filter

1. Sett inn blindfilter i filterholderen (portafilter).


portafilter wiggle motion

2. Trykk på bryggeknappen og fest og slipp filterholderen kontinuerlig i et jevnt tempo. Ikke stram helt slik at det bygges opp et trykk, bare gjør hele prosessen med en lett hånd og en flytende bevegelse.


splashing the group clean


3. Fortsett med dette en liten stund. Det som skjer når du gjør dette er at varmt vann spyles rundt i gruppen og fjerner kaffrester. Disse renner ned rundt filterholderen og ned i oppsamlingsbrettet.


4. Ferdig! Brygg deg en nydelig espresso og klapp deg selv på skulderen.