x 

Vedlikehold

ImageHar du renset kaffekvernen i det siste? Gamle rester av kaffe som legger seg i kvernen har særdeles stor effekt på kaffen. En distinkt bitterhet i koppen vil være resultatet av tilgriset espressokvern.

I denne korte artikkelen skal jeg forklare hvordan man rengjør en Rancilio Rocky kaffekvern. I dette tilfellet en doserless, men det er samme prosedyre på de andre modellene. Mange av prinsippene gjelder også for andre kaffekverner.

Manglende renhold kan resultere i smak av gammel kaffe, eller at kvernen jobber tregere.

NB! Før du gjør noe som helst: ta ut kontakten til kaffekvernen. Rocky kverner nemlig med glede fingre også...

 

1. Start med å løsne skruene til den delen som kalles "finger guard". Det er tre skruer.


2. Løft den ut.


3. Løft så ut hele bønnebeholderen ("hopperen"). NB! Noter hvilken kverningsgrad du er på før du gjør dette.


4. Skru ut den øvre delen av knivene ved å vri mot klokken.


5. Du ser nå kvernekammeret og de nedre knivene.

6. Så langt har du tatt ut finger guard inkl. 3 skruer, bønnebeholderen, øvre del av knivene og lokket til bønnebeholderen.


7. Plastdelene vaskes med såpevann.


8. De øvre delene av knivene rengjøres med en liten tannbørste (som bare brukes til dette formålet!) eller lignende.

9. Gå så løs på de nedre knivene og resten av kammeret. I dette tilfellet er det masse kaffeavleiringer som bør fjernes!


10. Bruk tannbørsten også her.


11. Et skrujern er nyttig for å skrape langs kanten.


12. Sjakten oppe til venstre (som den ferdigmalte kaffen føres gjennom) bør tømmes for gammel kaffe og avleiringer.


13. Det er også nødvendig å rengjøre den øvre delen av de øvre knivene!


14. Det var bedre ja.


15. Nå avslutter vi med å rengjøre chassiet. Kjøp en god mikrofiberklut. Fukt den ene delen av kluten med varmt vann.


16. Rengjør overflaten.


17. Tørk så med den tørre delen.


AVSLUTNING (Viktig, les dette!)

Nå er du i prinsippet ferdig, men det gjenstår noen viktige punkter!.

Det du gjør nå er i prinsippet bare å skru sammen i motsatt rekkefølge av det vi har gjort, men det er et punkt som er spesielt viktig. Når du skal skru inn den øvre delen av knivene (jmf det vi gjorde i pkt 4) så skrur du helt til du møter motstand og ikke klarer å skru lengre inn (dette er ditt "zero point"). Fortsett så med resten av monteringen. Nå kommer det viktige - før du starter kvernen må du stille kverningsgraden opp til det du hadde før du begynte rengjøringen. Dette er fordi knivene nå står helt inntil hverandre og hvis du starter kvernen i denne posisjonen vil du ødelegge den!.

Lykke til!