x 

Teknikker


Rancilio Silvia er kjent for sine gode egenskaper og kraftige damptrykk. Dette gjør det usedvanlig enkelt å få til et tykt skum, og det er ikke nødvendig med hjelpemidler for å blåse opp melken. Dampen er imidlertid svært retningsbestemt og gir kraftig rotasjon i stålmuggen, så her må tungen holdes rett i munn. Les under for å vite mer om hva du må passe på.

Utstyr
Det bør benyttes en stålmugge som skråner inn mot toppen for å hindre at melk roteres over kanten. Dette er ikke så kritisk for enkle hjemmemaskiner, men med Rancilio Silvia vil melken fort havne på benken dersom du har gal mugge eller ikke følger med. Til en cappuccino eller for mindre melkemengder, er en 35cl stålmugge passe. Til 2 cappuccini eller 1 caffe latte er en 0,56-0,60cl passe og til 2 caffe latte eller flere cappuccini kan en 0,90 cl benyttes. Og så trenger du en fuktig klut til å tørke melkerester.

Teknikk

1) Etter at dampfunksjonen er aktivert, slippes vann i damparmen og på toppen av kokeren ut, ca 20-30ml. Sistnevnte for å gjøre plass til damp.

2) Det er ikke nødvendig å vente til lampen for termostaten slutter å lyse. Kontroller under veis ved å slippe ut litt damp om det er nok trykk. Ved å begynne før lampen slukkes, bare fortsetter Silvia å gi deg damp hele tiden mens du holder på.

3) Damparmen holdes langs pitcherkanten, litt på skrå inn mot senter (pitcheren holdes litt på skakke). Damputløpet holdes omkring 1/4 av diamteren fra kanten. Åpne opp for damp med utløpet godt plantet nedi melken.

4) Gå umiddelbart opp mot overflaten slik at noe luft trekkes ned i melken. Senk muggen etter hvert som volumet øker. Se video for å høre den riktige lyden.

5) Når nok volum er oppnådd senkes utløpet ned i melken for å piske inn luften til tykk melk oppnås.

6) Temperaturen på melken kontrolleres hele tiden med den ander hånden eller med et melketermometer. Ved 65-72 grader avsluttes steamingen.

7) Tørk av damprøret og slipp ut litt steam av røret for å fjerne melkerester inni røret.

her få å se Thomas Gauperaa steame med Rancilio Silvia. (Legg merke til at videoen begynner et stykke inne i prosessen, like før man går over til å rotere melken. Thomas.)

(videoen er på ca 5.5MB i avi-format. Har du problemer med å spille den av i windows anbefaler jeg å laste ned siste versjon av quicktime. Den har de nødvendige codecs, iallefall for windows 2000 professional. Thomas.)