x 

Teknikker

kaffekvernDet er viktig at kvernen fungerer hensiktsmessig. Kaffen skal males mellom to kniver og ikke kuttes i småbiter som in en foodprocessor. Den skal ikke være for grovkornet, men den skal heller ikke være for fin. Kornene skal være av en jevn størrelse slik at ekstraksjonen av av kaffen fra hvert enkelt korn blir tilnærmet lik.

Kniver

Det finnes ulike kniver å male kaffen med. De karakateriseres etter sin størrelse eller diameter som sammen med antall omdreininger definerer mengden kaffe som males per tidsenhet. Videre kan typen kniver deles inn i to kategorier: flate og koniske. Les mer om kaffekvernen og de ulike knivene her.

Fra bønne til kaffekorn

Samtidig som bønnen males gjøres ikke bare kaffen tilgjengelig for brygging. De små kaffekornene er særdeles utsatt for lys, lukt, fordampning og oksidering. Derfor skal malt kaffe oppevares over så kort tidsrom som overhodet mulig. Kaffen bør brygges umiddelbart etter maling. Allerede etter minutter vil man kunne kjenne at kaffens kvalitet er reduseres. Les mer om kaffens holdbarhet under oppbevaring av kaffe.

Innstilling av kvernen

Den perfekte ekstraksjonen oppstår når kaffen er malt optimalt, ikke for grovt og ikke for fint. Ettersom man streber med å oppnå 20-30 ml (per dose) på 20-30 sekunder, må kvernen stilles inn etter dette. Bruker man lenger tid, må kvernen stilles grovere (gjerne større tall på innstillingshjulet), og bruker man kortere tid, stilles kvernen finere. Her er det bare å prøve seg frem til riktige resultater oppnås, både med tanke på utseende og smak. Ved gal ekstraksjon er det bare kvernen som skal justeres - doseringen og tampingen skal være konstant.

Forstå mer av malingsgranden betydning under dosering og tamping.