x 

Espressodefinisjoner

ImageEn rekke parametere er viktige under tilberedningen av en espresso. Vi har funnet en gammel artikkel tidligere publisert på www.temperato.no/faq. Gå videre for å lese denne artikkelen.

- Kaffen
Kaffen bør være så fersk som mulig og males rett før bruk. Hva slags blanding som benyttes og hvor mye kaffen brennes er smak og behag.

- Kvern og maling
Image Kvernen bør være av såpass høy kvalitet at den kan male fint nok, og helst finere enn det. Dessuten bør kaffen males så uniformt som mulig og minst mulig varme skal overføres til kaffen under maling.

- Dosering og stamping
Doseringen er et ofte ignorert parameter i espressoprosessen. Kaffen bør distribueres jevnt utover filteret slik at det i alle punkter er like mye kaffe. Hvis det er mindre kaffe ett sted, vil vannet ta denne veien fremfor et sted med mer kaffe og ekstraksjonen blir ujevn. Noe av kaffen blir underekstrahert og annen overekstrahert. Stamp kaffen hardt og jevnt ned i filteret. Overflaten skal være parallell med bunnen av filteret (konstant tykkelse). En grovere maling og hard stamping er å foretrekke fremfor finere maling og lett stamping.Image

- Vannkvalitet
Viktig at vannet har en høy kvalitet og ikke tilfører kaffen smak. Ulik hardhet kan gi ulik smak på kaffen. Dessuten vil kalk kunne avleires i espressomaskinen og senke levetiden betraktelig (ikke relevant i Norge etter hva jeg vet).

- Temperatur
I hjemmemaskiner er man prisgitt den temperaturen som maskinen kommer med, i motsetning til i profesjonelle maskiner hvor denne kan justeres. Ideell temperatur kan variere fra kaffe til kaffe, men ligger i området 90-95 grader (NKI sier 88-92 grader). I hjemmemaskiner reguleres temperaturen av en termostat, og den vil således variere noe i henhold til hvor i syklusen den befinner seg. Dessuten er disse termostatene av enkel kvalitet. Det er bare et tidspørsmål før elektroniske termostater blir standard, noe som sansynligvis vil bedre temperaturkontrollen. Dampproduksjonen og vann til brygging i hjemmemaskiner sørges for av samme koker, men av to forskjellige termostater. Dette medfører at termostat nr. 2 må aktiveres ved ønsket dampproduksjon. Temperaturen blir da for høy for kaffebrygging, og må senkes før flere espressi lages. Det bør også være en tredje termostat eller sikring som kobler ut varmeelementet ved overoppheting.

- Trykk
I hjemmmaskiner er man i utgangspunktet prisgitt det trykket maskinen gir fra leverandøren. På profesjonelle maskiner som er utstyrt med en volumetrisk pumpe og "by-pass", kan dette trykket reguleres. Trykket skal uansett ligge på rundt 9 bar. De beste hjemmemaskiner er også utstyrt med bypass ventil, men denne er i utgangspunktet ikke justerbar.

- Ekstraksjonstid
Image Den ideelle ekstraksjontiden kan variere fra kaffe til kaffe (med trykk og temperatur), men vil normalt ligge mellom 18 og 30 sekunder. Uansett skal ekstraksjonen avbrytes når cremaen hvitnes betydelig og/eller kaffen blekner. Dersom ekstraksjonstiden er for kort eller lang, juster kun malingsgraden, ikke begynn å variere på andre parametere, det blir for mye å holde styr på....

- Rengjøring.
Rengjøring er et ofte glemt kapittel (kanskje fordi det kommer sist som her?). Vann er bra, så bruk dette i oppvarmet tilstand til å dynke filterer og til å skylle gjennom gruppen. Sørg for at damparmen til en hver tid er ren og gi den et tsjjjh etter hver steaming. Se ellers under "blindfilter".