x 

Kaffekunnskap

kaffekvernKaffekvernen er bindeleddet mellom råvaren og tilberdningen som foregår i espressomaskinen. Kaffebønnene males opp, og kaffens kvaliteter gjøres tilgjengelig for ekstraksjon. De utrolig sårbare og flyktige stoffene som man ønsker å bringe ned i koppen i form av espressoens mørke eleksir, må behandles med største omhu.

 

Nedenunder finner du informasjon som gjør det lettere å finne ut hvilken kaffekvern som passer ditt formål.

Flate kniver

De flate knivene er parellelle hvor den ene skiven roterer opp mot den andre som står stille. Bønnnen presses ut mellom de to knivene pga sentrifugalkraften og males. Kornstørrelsen avgjøres av avstanden mellom de to knivene.

Koniske kniver

De koniske knivene er ikke parallelle, og de to knivene er ikke like. De kan mer sammenlignes med en knyttneve mot en håndflate (med hull i) hvor "knyttneven" roterer. De koniske knivene er mer effektive enn de flate. Dette innebærer at de maler raskere i forhold til størrelse og hastighet på motoren. Dermed kan man oppnå samme malefrekvens selv om motorhastigheten reduseres og varmeutviklingne reduseres tilsvarende. Koniske kverner egner seg derfor der hvor det kreves et høye volum per tidsenhet. Dette selv om det kun males mye kaffe deler av dagen. Høy malefrekvens krever mao. koniske kniver.

Andre kniver

Utover knivene nevnt over, er det ingen som egner seg til maling av kaffe for espresso. Roterende kniver er mye brukt til å knuse og kutte opp kaffe, men her blir kornstørrelsen ujevn og kaffen utsettes for mye varme.

Konklusjon

For de fleste formål holder det lenge med flate kniver. Det er også flate kniver som stort sett benyttes de aller fleste steder, selv steder med høyt forbruk av kaffe. For hjemmebruk holder det også lenge med flate kniver. Har du større behov for volum, velger du større diameter, noe som øker hastigheten kraftig og reduserer oppvarming av kaffen.


Flere bilder

 

Flate kniver koniske kniver
Flate knvier Koniske kniver